KARİYO & ABABAY VAKFI YILIN YÖNETMENİ ÖDÜLÜ İLKELERİ

1) KARİYO & ABABAY VAKFI (KAV) Yılın Yönetmeni Ödülü, bir önceki yılın 15 Eylül'ü ile içinde bulunulan yılın 21 Eylül'ü arasındaki sürede, uzun metrajlı sinema filmi ticari gösterime girmiş ya da filmi ulusal ve uluslararası festivallerde yer almış olan yönetmenlerden birine üstün sanatsal başarısı için verilir.

2) KAV, yılın yönetmeni ödülü ön seçimi için bir Danışma Kurulu oluşturur. Danışma Kurulu, sinema alanında uzmanlaşmış ve sinema dışındaki farklı sanat disiplinlerinden kişilerden oluşur. 2020 yılı Danışma Kurulu Deniz Akçay, Emre Erkmen, Pınar Öğünç, Ceylan Özgün Özçelik ve Tilbe Saran'dan oluşmaktadır.

3) KAV, Danışma Kurulu'nu kendi inisiyatifiyle belirler.

4) Danışma Kurulu, yapacağı toplantılarla çalışma metoduna karar verir; en az iki, en çok üç yönetmeni ödül adaylığına layık bulur ve gerekçeleriyle KAV'a sunar.

5) Danışma Kurulu, aday listesini ödül töreninden en az on beş gün önce KAV'a bildirir.

6) Danışma Kurulu KAV'a tek bir aday öneremez.

7) Ödül için başvuru alınmaz; belirtilen tarihler arasında belirtilen kriterlere uyan tüm yönetmenler doğal adaydır.

8) Bir film uluslararası bir festivale katılmış ancak henüz Türkiye'deki festival ya da ticari gösterimini gerçekleştirmemişse, Danışma Kurulu üyeleri söz konusu filmi izlemeyi talep edebilirler.

9) Danışma Kurulu, kendi üyeleri arasından ve birinci derece akrabalarından aday gösteremez.

10) Danışma Kurulu üyeleri sonraki yıllarda da yeniden KAV tarafından üye olarak seçilebilirler.

11) Ödüle hak kazanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını bitirmiş olmak zorunludur.

12) Ölmüş yönetmenler aday gösterilemez. Bir yönetmenin aday gösterildikten sonra vefat etmesi durumunda, adaylığı devam eder; kazanırsa, ödül yasal mirasçılarına verilir.

13) Danışma Kurulu'nun gösterdiği adaylar dışında başka aday değerlendirmeye alınmaz.

14) KAV, Danışma Kurulu'nun kendisine sunduğu adaylardan tek bir yönetmeni, Yönetim Kurulu toplantısında seçer. Yönetim Kurulu tarafından kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır.

15) Danışma Kurulu üyelerinin KAV Yönetim Kurulu toplantısında oy hakkı yoktur.

16) KAV, Danışma Kurulu tarafından ödüle layık aday yönetmen gösterilmediği takdirde, o yıl ödül verilmemesine karar verebilir.

17) Danışma Kurulu tarafından KAV'a sunulan adaylar, kamuya açıklanmaz.

18) Sonuç kesindir; itiraz edilemez.

19) Yılın Yönetmeni'ne KAV Yılın Yönetmeni Ödülü sertifikası, KAV Yılın Yönetmeni Ödülü heykelciği ve 100.000 TL'lik para ödülü takdim edilir.

20) Ödül birden fazla yönetmen arasında paylaştırılamaz.

21) KAV Yılın Yönetmeni Ödülü'nü alan yönetmenden, ilk gerçekleştireceği uzun metraj sinema filminde Kariyo & Ababay Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülü'nü aldığını belirtmesi arzu edilmektedir.

22) Bir kez ödül kazanan yönetmen, bir sonraki yıl ödüle aday gösterilemez, ancak ondan sonraki yıllarda yeniden aday gösterilebilir.